search
Rent $
Bedrooms:
Home > South Florida rentals > South Florida apartments/houses

Posted: Friday, January 26, 2018 2:03 PM

Reply

Reseve unit ou nan intenet jodia.


Bon pri pou chak unit-Pandan yo La Paske yo Pa rete.

Nou gin Paking droit, entrave`
Nou Kapad Kondui nan paking alez nan unit ki Pa gin Condition!
en dedan nap join Unit ki gingnin air condition!
Nou offri ampil lot baga
Plafon unit bien haut
Nou kapab antre la dan storage ninpot jou` 365 jou na ane a`
Li ouve` 6hr matin pou 9hr asoue`.
24 sou 24 camera ap suveye`
Nap gingnim youn code pou Barie`ya
Nap gin youn Bauret namchak building
nap join youn Manager ke rete na Storage la.
Ofice la ap voye moun vini mete remed pou bete chak moi
et puit nou van boite Tout sa wak begaun pou brote`

Si ou begoun ale nam computer pou fe` resevacion, li ouvri chak jou, et pi yap gingnin $20 dolla gratis, Woue` avec manage` ya pu tout detail.
Recomende youn zammi wap gingin 50% gratis nam youn loue`.

Ale` nan Facebook/USStorageCenters peve` rimin nou.”Like Us”
Ale` nan Google Maps avek Yelp- Pale` d bien pou nou.

1425 SW 10th St, 33444    google map | yahoo map

• Location: Delray Beach, FL 33444, Ft Lauderdale

• Post ID: 30722779 southflorida
southflorida.backpage.com is an interactive computer service that enables access by multiple users and should not be treated as the publisher or speaker of any information provided by another information content provider. © 2018 backpage.com